top of page

ถ่ายภาพนอกสถานที่

 

กลิ่นอายเมืองเก่า บ้านโบราณ และสิ่งก่อสร้างที่ยังคงอนุรักษ์บรรยากศในอดีตเอาไว้ โรแมนติแบบเกียวโต เก็บภาพถ่ายไว้เป็นความทรงจำ กับทีมช่างภาพมากประสบการณ์! ไม่ว่าท่านจะมาเป็นครอบครัว กับคนรัก กลุ่มเพื่อน หรือมาคนเดียว ทางร้านเราก็ยินดีให้บริการ! ​

เริ่มต้น 28,600 เยน

ค่าใช้จ่ายและเวลาในการถ่ายภาพจะแตกต่างกันไปในแต่ละคอร์ส จำนวนภาพที่ได้รับประมาณ 200 ภาพ ท่านสามารถรับภาพถ่ายได้ผ่านทางลิ้งค์ดาวโหลด 

※หากท่านต้องการออกเดินทางจากร้านยูเมยะกาตะ สาขาโออิเกะ ช่างภาพจะไปพบกับท่าน ณ สถานที่ถ่ายภาพ โดยค่าเดินทางของช่างภาพจะอยู่ในความรับผิดชอบของท่าน

bottom of page