top of page

LOCATION PHOTO

MAIKO

บริการถ่ายภาพไมโกะนอกสถานที่

บริการแต่งตัวเป็นไมโกะผู้สง่างามและถ่ายภาพนอกสถานที่โดยมีเมืองเกียวโตเป็นฉากหลัง

เนื่องจากเกียวโตเป็นเมืองหลวงเก่าซึ่งชื่อเสียงด้านวัฒนธรรมต่างๆ รวมทั้งไมโกะด้วย

ท่านจึงสามารถเก็บภาพตนเองในชุดไมโกะได้อย่างเสมือนจริง

ลองมาถ่ายภาพโดยมีเมืองเกียวโต บริเวณกิอง ชินบาฉิ ทัตสึมิบาชิ

หรือในบ้านเก่าแก่สไตล์เกียวโตมาจิยะ เป็นฉากหลังกันเถอะ

บริการถ่ายภาพไมโกะนอกสถานที่ 43,450 เยน ~

[คอร์สของโออิเกะเบตเต]เวลาในการถ่ายภาพ:ประมาณ 30 นาที จำนวนภาพ:ประมาณ 50 ภาพ เวลามาแต่งตัวที่ร้าน:9.00 / 14.00 น.

บริการถ่ายภาพไมโกะนอกสถานที่ สาขาโออิเกะเบตเต
チャンネルは近日公開予定です

การจอง

หากท่านสนใจบริการถ่ายภาพไมโกะนอกสถานที่กับทางเรา สามารถจองเข้ามาได้ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้

ข้อควรระวัง - สถานที่แต่งตัว คือ ร้านเช่ากิโมโนยูเมะยากาตะ สาขาโกะโจ อาคาร 1 (ไม่ใช่ร้านสาขาโออิเกะ)

bottom of page