บริการใส่ชุดกิโมโนอย่างเดียว

กรณีที่นำชุดกิโมโนมาให้ทางร้านใส่ให้ ท่านจะต้องเสริมบริการทรงผมกับที่ร้าน

​หากท่านมาเวลาเช้า 9 โมง จะต้องชำระค่าบริการเช้าเพิ่ม และกรุณาทำการจองมาล่วงหน้า

​​※ราคาทุกอย่างเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษี

บริการทำผม・แต่งหน้า

★มีดอกไม้และปิ่นประดับผมจำหน่าย

ค่าบริการนอกเวลา ช่วงเช้า 

บริการเสริมอื่นๆ

บริการจัดส่งของสัมภาระ 2,000 เยน


บริการส่งเสื้อผ้า สิ่งของที่ฝากไว้ที่ร้าน ไปที่บ้าน โรงแรมหรือสถานที่ต่างๆ 【บริการแพค+ส่งทางไปรษรณีย์】※สัมภาระชิ้นต่อไปราคา 1,000 เยน
​สามารถแจ้งความประสงค์ของท่านได้ที่หน้าเคาเตอร์

บริการทำผม 3,000 เยน

แบบผมสไตล์ญี่ปุ่น 4,000 เยน

แบบทรงผมญี่ปุ่นดั้งเดิม 5,000 เยน