top of page

Last updated: 02/26/2021

เนื่องจากผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ทางร้านจึงเลื่อนเวลาปิดทำการในช่วงนี้เป็นเวลา 16.30 น.

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

bottom of page